Pracovné stretnutie k medzinárodnému projektu ERASMUS+ na pôde našej katedry

V dňoch 10. - 11. októbra 2019 sme na pôde KEKŠ hostili partnerov zo spoločného projektu v rámci programu ERASMUS+, zameraného na transformáciu kultúrneho dedičstva v európskych mestách a vytvorenie spoločného predmetu vyučovaného inovatívnymi metódami.
Diskusie s kolegami z Krakova, Bilbaa a L´Aquily boli inšpiratívne a v zastúpení koordinátorkou za KEKŠ Dr. Pecníkovou budú pokračovať na ďalšom partnerskom pracovisku v zahraničí.