Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Praktická výučba pokračuje

Online vzdelávanie nám prináša veľa možností a vytvára priestor naučiť sa niečo nové. Požiadali sme dr. Škombárovú, šéfredaktorku online magazínu Beevam, aby nám predstavila online aplikácie, ktoré sa v praxi bežne používajú. Naši študenti sa oboznámili so skenovacou službou Matterport, aplikáciou Canva a taktiež sa dozvedeli viac o digitálnom marketingu.