Prednáška doc. PhDr. Ľ. Meškovej, PhD. na kongrese vo Florencii