Prednáška Ing. Ivana Valchovníka "Manažérske kompetencie v medzinárodnej praxi"