Prednáška írskeho lektora Antóina Ó Dúllainga "Kultúra, médiá a Írsko"

Dňa 12. novembra 2019 vystúpil so svojou hosťovskou prednáškou na tému "Kultúra, médiá a Írsko" lektor írskeho jazyka a kultúry na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UMB Antóin Ó Dúllaing. Študenti 2. roč. Mgr. stupňa sa dozvedeli mnoho nových zaujímavých reálií o známom-neznámom "Zelenom ostrove"