Prednáška írskeho lektora C. Chapmana

prednáška C. Chapmana 25.04.2013

Divided Identity in Northern Ireland

 

Členovia Katedry európskych kultúrnych štúdií v spolupráci s Univerzitnou knižnicou na FF UMB usporiadali dňa 25. 4. 2013 prednášku v anglickom jazyku na tému Divided Identity in Northern Ireland, ktorú prezentoval pán Ciarán Chapman pochádzajúci z Belfastu a súčasne pôsobiaci na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Na prednáške sa zúčastnili študenti a vyučujúci katedry európskych kultúrnych štúdií ako i vyučujúci z iných katedier zaujímajúcich sa o problematiku vzniku a vývinu konfliktu v Severnom Írsku a o budúce výzvy v otázke jeho mierového vyriešenia. Prednáška bola tematicky rozdelená do niekoľkých častí zaoberajúcich sa pôvodom konfliktu, prierezom rôznymi historickými etapami až po súčasný stav. Prednášajúci načrtol aj možné oblasti, v ktorých by sa spolupráca medzi dvoma stranami resp. identitami mohla rozvíjať viac. V závere pán Chapman zhrnul svoje zistenia z výskumu ohľadom nejednotných identít v danej oblasti, kde výrazne dochádza k ich dislokácii. Pre študentov i pedagógov bola prednáška mimoriadne zaujímavá a pútavá o čom svedčia aj otázky študentov a pedagógov na tému uzavretých dohôd za účelom vyriešenia konfliktu ako aj o stave írskeho jazyku v Severnom Írsku. Študenti tak mali možnosť stretnúť sa s priamym svedkom konfliktov odohrávajúcich sa v krajine, ktorej reálie sú základným vyučovacím bodom povinného predmetu zameraného na štyri národy v rámci Veľkej Británie v študijnom programe európske kultúrne štúdiá.

 

Mgr. Anna Slatinská

Prednáška C. Chapmana 25.04.2013