Prednáška "Migračná literatúra a kultúrne štúdiá"

Prednáška na tému "Migračná literatúra a kultúrne štúdiá"

Prednášajúci: Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.

Dátum: 16. 4. 2018

Miesto: FF UMB, Tajovského 51, B. Bystrica