Predvianočné stretnutie katedry a garantov štúdia pri punči

Poobede 10. decembra 2019 katedra spoločne s garantmi absolvovala príjemné "postátie" pri Univerzitnom punči UMB. Univerzitný punč má už tradične charitatívny rozmer - výťažok z jeho predaja putuje na dobročinné účely Svetielku nádeje. Tento rok sa podarilo vyzbierať celkovú sumu 4895 EUR.