Prezentácia knihy doc. Hruboňa o Ružomberku na historických pohľadniciach

Dňa 2. mája 2019 sa v Ružomberku uskutočnila prezentácie knihy doc. Antona Hruboňa a jeho otca s názvom Náš Ružomberok na historických pohľadniciach. Nová popularizačná kniha mapuje historicko-kultúrny vývoj tohto liptovského mesta od konca 19. storočia po rok 1945.