Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ShareEU - International Conference 22.1.2021

22.1.2021 sme oficiálne ukončili projekt ShareEU na online medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorú zorganizoval hlavný koordinátor projektu Jagelovská univerzita v Krakowe. Napriek obmedzeniam, ktoré neumožnili realizovať všetky aktivity projektu tak, ako sme plánovali, sa nám podarilo naplniť všetky ciele, zorganizovať sériu podujatí, nadviazať spoluprácu a najmä zistiť viac o tom, akou transformáciou sme na Slovensku prešli (nielen) po vstupe do EÚ. Ďakujeme kolegom z Jagelovskej univerzity v Krakove, z Univerzity v l´Aquile a Univerzite v Sassari, že sme s nimi mohli spolupracovať a dúfajme, že pripravíme ďalší spoločný projekt.