Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ShareEU - Workshop

Zimný semester sme začali zaujímavým workshopom v rámci projektu ShareEU. O členstve v EÚ, diplomatických vzťahoch a príležitostiach pre mladých sme sa rozprávali s doktorom Mariánom Sekerákom z Karlovej Univerzity. Týmto sa chceme poďakovať za podnetnú diskusiu, ktorú ocenili predovšetkým naši študenti.