Štátne skúšky I. termínu v akad. roku 2012/13

Štátne skúšky v I. termíne akademického roka 2012/13 v študijnom programe Európske kultúrne štúdiá sme zachytili aj fotograficky.
Ponúkame Vám nahliadnutie na ne cez pár uverejnených snímok.
Záver štátnych skúšok osviežila absolventka externej formy Zuzana Šoltésová (v praxi učiteľka hudobného odboru na ZUŠ v Brezne), svojim umeleckým vystúpením s husľami, ktoré bolo zaujímavým doplnením i jej diplomovej práce na tému "Hudobné tradície nemeckých miest".

Atmosféra štátnic bola príjemná a pozitívna, študentov čaká ich zavŕšenie slávnostným ceremoniálom promócií na konci júna t. r.