Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študentská vedecká aktivita 2014

Na tohoročnom katedrovom kole ŠVA sa zúčastnilo až 13 študentiek a študentov. Medzi viacerými kvalitnými prácami so zameraním na historické dimenzie európskej kultúry, či na jej súčasné problémy alebo na jej reflexiu v literatúre sa na prvých troch miestach umiestnili:

I. Nikola Korčáková s prácou o Voltairovej reflexii francúzskej spoločnosti 18. storočia v jeho dielach
II. Sára Jurgová s prácou o francúzskych Čiernych madonách
III. Maksym Romanov s prácou o kritickom vnímaní modernity v diele J. R. R. Tolkiena.

Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie a verím, že si odniesli z ŠVA mnohé poučné postrehy, ktoré využijú aj pri písaní ďalších prác.

Mgr. Peter Konečný