Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Transformácia spoločnosti – Diskusia s doc. E. Essenza

Transformácia spoločnosti je procesom, ktorý vo veľkej miere podlieha aktuálnym trendom. V súčasnosti celý svet čelí veľkým problémom, na ktoré je nutné hľadať nové - inovatívne - riešenia. Ako sa vyvíjajú svetové celospoločenské trendy? Aký dopad bude mať pandémia na život v spoločnosti? Čo sa (nielen) z nej ľudia môžu naučiť a kto dokáže situáciu zvládnuť?  Aj o tom sme diskutovali počas veľmi inšpiratívnej hosťovskej prednášky na mimoriadnej úrovni. Našim hosťom bol doc. Enzo Essenza, absolvent Harvardu, ktorý získal doktorát na Oxforde a pôsobil na viacerých svetových univerzitách. Sme radi, že sme vďaka nemu mali možnosť zažiť pocit, akoby sme na Harvarde boli aj my.