Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Účasť doc. Hruboňa na odbornom sympóziu v Báčskom Petrovci

Doc. Hruboň sa 30. septembra 2019 zúčastnil na sympóziu v srbskom Báčskom Petrovci pri príležitosti 100. výročia založenia miestneho slovenského gymnázia, ktoré vychovalo mnoho osobností slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Autorsky sa podieľal i na jubilejnej pamätnici.