ÚSPEŠNÁ ZÁVEREČNÁ OPONENTÚRA PROJEKTU KEGA – INOVATÍVNE METÓDY VO VÝUČBE KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ