Vedecké a prednáškové aktivity doc. Hruboňa v slovinskom Koperi

Doc. Anton Hruboň uskutočnil v dňoch 22. - 26. októbra 2019 zahraničnú služobnú cestu do Slovinska, počas ktorej navštívil mesto Koper na brehu Jadranského mora. Na miestnej Primorskej univerzite vystúpil s hosťovskou prednáškou pre prvákov na tému Why do the multi-national states fail? (A historical perspective) a súčasne predstavil činnosť mobilitnej siete CEEPUS Shared History of Central Europe, v ktorej univerzita v Koperi spoločne s nami participuje. Vďaka tejto sieti majú naši študenti a študenti z partnerských univerzít možnosť stráviť mesiac na niektorom z 13 zapojených pracovísk z 10 krajín strednej Európy a Balkánu.