Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vysielanie o študijnom programe EKŠ v Slovenskom rozhlase

Interní členovia katedry (Mgr. A. Slatinská a Mgr. A. Bouali)  spolu so študentkou denného štúdia (Bc. Z. Adamská) sa stretli v štúdiu Slovenského rozhlasu za účelom spropagovania práce katedry a ponuky štúdia na nej. Viac v priloženom článku a ponúkame obraz i na to, ako to v štúdiu vyzeralo.

Záznam z vysielania si môžte vypočuť na weblinke:

Prílohy ku stránke: