Vystúpenie doc. Hruboňa na konferencii o SNP v Banskej Bystrici

V dňoch 15. - 16. októbra 2019 sa v Múzeu SNP pri príležitosti 80. výročia SNP uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Slovenské národné povstanie - odkaz pre dnešok. O koreňoch, genéze a vývoji protipovstaleckej tradície v slovenskej politickej kultúre prítomným referoval náš kolega doc. Hruboň.