Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Workshop projektu SHARE EU s účasťou dr. Pecníkovej na Jagelovskej univerzite v Krakove

Poverená vedúca katedry dr. Jana Pecníková absolvovala v dňoch 17. - 18. októbra 2019 workshop v Krakove na Jagelovskej univerzite k medzinárodnému projektu Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies: Reflections after 15 years of EU enlargement, ktorého je členkou.

Projekt, financovaný schémou EUROPE FOR CITIZENS sa zameriava na výskum demokratizácie spoločenského života v krajinách bývaleho východného bloku, stimuláciu občianskych hodnôt a spoločných dejín v procese formovania európskej identity.