Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zasadnutie Slovensko-rumunskej komisie historikov v Alba Iulii