Konferencia - Rozvoj urbánnej kultúry

Katedra európskych kultúrnych štúdií Vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú online konferenciu

Kedy: 18. - 19. 3. 2021


Tematické okruhy:
Kultúrna pamäť mesta
Urbánna identita
Mesto a kultúrne dedičstvo
(Inter)kultúrne mesto
Mesto v literárnej vede
Mesto a (socio)lingvistika
Mesto v preklade


Prihláška: do 28. februára 2021 na emailovú adresu: eva.hohn@umb.sk