Kultúrna identita a diplomacia v EÚ

Katedra európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela Ťa pozýva absolvovať výberový predmet projektu Jeana Monneta – Moduly.

 

Okrem kultúry v EÚ sa dozvieš viac o možnostiach štúdiá v zahraničí, pobytov a praxe na zastupiteľských orgánoch SR.

 

  Zapíš si predmet v AIS a príď v utorky od 14,35 do 16,05

(10.-11. hodina)  do miestnosti KR01 (knižnica katedry európskych kultúrnych štúdií) na Tajovského 51

 

KATEDRA EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ

F i l o z o f i c k á    f a k u l t a

Univerzita Mateja Bela

Tajovského 40

974 01   B A N S K Á    B Y S T R I C A

 

Nadväzujúce predmety v letnom semestri akademického roka 2020/21:

Interkultúrne štúdiá 

1d-eks-090 kód v AIS pre študentov Bc.

2d-eks-091 kód v AIS pre študentov Mgr.

 

Rozvoj kultúrnej produkcie 

1d-eks-092  kód v AIS pre študentov Bc.

2d-eks-092  kód v AIS pre študentov Mgr.

 

 Ako si predmet zapísať v AIS?

 

1/ Zápis, zápisné listy

2/ Zápis predmetov, kredity

3/ Výberové predmety

4/ Pridať predmet

5/ Pridať predmet z PONUKY PREDMETOV

6/ Fakulta/Univerzita: FF UMB

7/ Názov: KULTÚRNA IDENTITA A DIPLOMACIA V EÚ