Literárna Bystrica

Katedra európskych kultúrnych štúdií a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela ponúka v rámci prebiehajúceho projektu Rozvoj urbánnej kultúry v krajinách V4 (Development of Urban Culture in V4 Countries) prehliadku Banskej Bystrice so sprievodcom - zadarmo:

Téma: Literárne miesta Banskej Bystrice  (Ľudovít Štúr, Ján Kollár, Karol Kuzmány, Ján Botto… a Banská Bystrica)

Dátum: 6. október 2020

Čas: 12:00

Miesto stretnutia: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

Trvanie: 1,5-2 hodiny

Kto má záujem zúčastniť sa - napíšte Mgr. Eve Höhn, PhD. (eva.hohn@umb.sk).