Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Remote visual communication during the Covid-19 pandemic at the Oxford University museums

Katedra európskych kultúrnych štúdií Vás pozýva na prednášku

Remote visual communication during the Covid-19 pandemic at the Oxford University museums

Prednášajúci: Dr. Laia Anguix z Oxfordu

KEDY: 25.3.2021 o 10:00 online cez MS TEAMS

Pripojte sa kliknutím na tento link:Click here to join the meeting

Koordinátorka podujatia: dr. Jana Pecníková, jana.pecnikova@umb.sk

 

 

 

Prílohy ku stránke: