Publikácie členov katedry a E-knižnica

PUBLIKÁCIE ČLENOV KATEDRY

Predaj a distribúciu publikácií členov katedry zabezpečuje univerzitné vydavateľstvo Belianum, resp. iné komerčné vydavateľstvá a kníhkupectvá. Nepredajné publikácie sú pre záujemcov voľne dostupné v sieti slovenských knižníc. 

2019

 Anton Hruboň: Ľudácka čítanka. Sila propagandy, propaganda sily. Bratislava : Premedia, 2019, 328 s. 

2018 

• Anton Hruboň: Alexander Mach. Radikál z povolania. Bratislava : Premedia, 2018, 440 s. 

Ľudmila Mešková, Jana Pecníková, Peter Poliak: Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na európskej a regionálnej úrovni. Banská Bystrica : Belianum, 2018, 100 s.

• Antonín Hruboň, Anton Hruboň: Náš Ružomberok na historických pohľadniciach. Partizánska Ľupča : AntOn Solutions, 2018, 236 s.

2017 

• Eva Höhn: Literárna veda ako kultúrna veda. Banská Bystrica : Belianum, 2017, 102 s. 

• Anton Hruboň a kol.: Migračné pohyby z krajín a medzi krajinami V4 v historickej perspektíve (Vybrané problémy). Banská Bystrica : Belianum, 2017, 160 s. 

• Anton Hruboň, Antonín Hruboň: Vojenská nemocnica v Ružomberku : na historických pohľadniciach a fotografiách. Partizánska Ľupča : AntOn Solutions, 2017, 92 s. 

• Jana Pecníková: Aktívne občianstvo: európske či lokálne? K vybraným otázkam aktívneho občianstva. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Dali, 2017, 140 s. 

• Ľudmila Mešková - Jana Pecníková: Francúzska kultúrna identita v obrazoch a textoch. Banská Bystrica : Belianum, 2017, 128 s. 

• Anna Slatinská - Jana Pecníková: Jazyk - kultúra - identita : vybrané aspekty interkultúrnej identity. Banská Bystrica : Belianum, 2017, 124 s.

2016 

• Anton Hruboň: Cesty nemeckej kultúry v toku storočí : historický prierez od počiatkov po prah súčasnosti. Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB - AntOn Solutions, 2016, 224 s.           

• Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (eds.): Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 IV.: Slovensko, jeho susedia a Európa. Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB - AntOn Solutions, 2016, 282 s. 

• Eva Höhn, Nikola Korčáková: Súčasná rakúska literatúra a identita Druhej rakúskej republiky. Banská Bystrica : Belianum, 2016, 102 s.

2015

• Anton Hruboň: „Za slovenský štát, za novú Európu!“ : Hlinkova garda v období nemeckej okupácie. Banská Bystrica : Múzeum SNP - AntOn Solutions, 2015, 222 s. 

• Anton Hruboň: Blaho vlasti - zákon najvyšší!“ : Národná obec fašistická a Slovensko (1926 - 1938). Ružomberok : Historia nostra, 2015, 205 s. 

• Peter Poliak: Interkultúrne rozdiely v manažmente organizácií. Banská Bystrica : Belianum, 2015, 141 s. 

• Eva Höhn: Frankfurtské prednášky poetiky v kontexte súčasnej literatúry nemecky hovoriacich krajín. Banská Bystrica : Belianum, 2015, 205 s.

 

E-KNIŽNICA

Okrem publikácií v predaji si môžete voľne stiahnuť PDF verzie vybraných prác členov katedry z oblasti kultúrnych štúdií (monografie, učebnice, skriptá):