Štúdium

V súčasnosti Katedra európskych kultúrnych štúdií pripravuje inovovaný študijný program a prvé ročníky v bakalárskom a magisterskom stupni plánuje otvoriť v akademickom roku 2020/21.