Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štúdium

V súčasnosti Katedra európskych kultúrnych štúdií pripravuje inovovaný študijný program. O pláne otvorenia prvých ročníkov vás budeme informovať.