Exkurzie

Katedra európskych kultúrnych štúdií každoročne organizuje pre poslucháčov bakalárskeho i magisterského stupňa domáce a zahraničné odborné exkurzie. Od zrodu katedry v roku 2005 až do súčasnosti sme pripravili exkurzie do zahraničných destinácií, akými sú Londýn, Paríž, Petrohrad, Bamberg, Viedeň, Praha, Krakov, Benátky, Osvienčim, ale aj do geograficky bližších domácich lokalít, ako napríklad Banská Štiavnica či Topoľčianky, z ktorých si zúčastnené študentky a študenti odniesli skvelé zážitky. 

Účasť na exkurzii je navyše ohodnotená kreditmi, takže ide o ideálnu možnosť, ako spojiť príjemné s užitočným ;) 

Aktuálny program exkurzií:

Ponuku exkurzií budeme avizovať v priebehu akademického roka 2019/20.

Na exkurziu sa prihlasuje u sekretárky Bc. Tatiany Murínovej v čase jej úradných hodín, prípadne emailom na adrese ff.keks@umb.sk