Katedrová knižnica

Katedra európskych kultúrnych štúdií disponuje vlastnou čiastkovou knižnicou, z ktorej si študenti môžu vypožičiavať študijnú literatúru prezenčnou i absenčnou formou. V prípade záujmu o výpožičku knižného titulu z jej fondu kontaktujte správkyňu Mgr. Evu Höhn, PhD. emailom (eva.hohn@umb.sk) alebo osobne počas jej konzultačných hodín.