Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Magisterské štúdium (Mgr.)

V súčasnosti Katedra európskych kultúrnych štúdií pripravuje nový študijný program a v akademickom roku 2019/2020 neotvára prvý ročník v magisterskom stupni.