Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Magisterské štúdium (Mgr.)

V súčasnosti Katedra európskych kultúrnych štúdií pripravuje inovovaný študijný program. O pláne otvorenia prvého ročníka vás budeme informovať.