Stráviť celé štúdium v Banskej Bystrici? V žiadnom prípade! Katedra európskych kultúrnych štúdií nielen umožňuje, ale priamo nabáda a podporuje študentov, aby počas bakalárskeho či magisterského stupňa otestovali aj iné destinácie a zažili rozmanitosť európskych kultúr takpovediac na vlastnej koži. 

Možností, ako v rámci štúdia vycestovať a stráviť semester (prípadne aj dlhšiu dobu) mimo svojej alma mater je viacero. Najobvyklejšou voľbou študentov je mobilitný program Erasmus+, ktorý umožňuje absolvovať pobyt na niektorej z našich partnerských univerzít (viď zoznam nižšie). V prípade vášho záujmu vycestovať inam vám radi vyhovieme, pomôžeme s komunikáciou a s vypracovaním potrebných dokumentov (skontaktovanie so zahraničnou inštitúciou, vybavenie akceptačných listov, vystavenie odporúčacieho listu, a pod.). Absolvovať zahraničný pobyt, počas ktorého nielen študujete, ale navyše (rovnako ako v prípade Erasmu) poberáte i štipendium na pokrytie cestovných, ubytovacích a životných nákladov, ponúkajú hneď viaceré programy, ako napríklad stredoeurópsky program Ceepus, Národný štipendijný program Slovenskej republiky, Akcia Rakúsko - Slovensko, administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou, či ďalšie mobilitné programy vládnych i mimovládnych inštitúcií, o ktorých vám môžeme podať bližšie informácie. 

Poskytneme vám taktiež podporu pri žiadostiach o účasť na odborných stážach a letných jazykových školách v zahraničí. 

Pri všetkých programoch platí základné pravidlo - Nebáť sa a vyskúšať to! Zažiť štúdium a život v inej krajine je stokrát viac, než o nich len počuť.