Mobilitné možnosti / Štúdium v zahraničí

Stráviť celé štúdium v Banskej Bystrici? V žiadnom prípade! Katedra európskych kultúrnych štúdií nielen umožňuje, ale priamo nabáda a podporuje študentov, aby počas bakalárskeho či magisterského stupňa otestovali aj iné destinácie a zažili rozmanitosť európskych kultúr takpovediac na vlastnej koži. 

Možností, ako v rámci štúdia vycestovať a stráviť semester (prípadne aj dlhšiu dobu) mimo svojej alma mater je viacero. Najobvyklejšou voľbou študentov je mobilitný program Erasmus+, ktorý umožňuje absolvovať pobyt na niektorej z našich partnerských univerzít (viď zoznam nižšie). V prípade vášho záujmu vycestovať inam vám radi vyhovieme, pomôžeme s komunikáciou a s vypracovaním potrebných dokumentov (skontaktovanie so zahraničnou inštitúciou, vybavenie akceptačných listov, vystavenie odporúčacieho listu, a pod.). Absolvovať zahraničný pobyt, počas ktorého nielen študujete, ale navyše (rovnako ako v prípade Erasmu) poberáte i štipendium na pokrytie cestovných, ubytovacích a životných nákladov, ponúkajú hneď viaceré programy, ako napríklad stredoeurópsky program Ceepus, Národný štipendijný program Slovenskej republiky, Akcia Rakúsko - Slovensko, administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou, či ďalšie mobilitné programy vládnych i mimovládnych inštitúcií, o ktorých vám môžeme podať bližšie informácie. 

Poskytneme vám taktiež podporu pri žiadostiach o účasť na odborných stážach a letných jazykových školách v zahraničí. 

Pri všetkých programoch platí základné pravidlo - Nebáť sa a vyskúšať to! Zažiť štúdium a život v inej krajine je stokrát viac, než o nich len počuť. 

Naše partnerské univerzity v zahraničí (v rámci programu Erasmus)

Bulharsko

New Bulgarian University (BG SOFIA02) - Department of Roman and German Studies

Sofia University St. Kliment Ohridski (BG SOFIA06)

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (BG VELIKO01)

Česká republika

Masaryk university (CZ BRNO05) - Department of Slavonic Studies

University of South Bohemia (CZ CESKE01) - Faculty of Education

University of Hradec Králové (CZ HRADEC01) - Faculty of Education

Technická univerzita v Liberci (CZ LIBEREC01)

Univerzita Palackého v Olomouci (CZ OLOMOUC01)

Silesian University in Opava (CZ OPAVA01) 

University of Ostrava (CZ OSTRAVA02) - Faculty of Arts

Univerzita Pardubice (CZ PARDUB01)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ USTINAD01) 

Tomas Bata University in Zlín (CZ ZLIN01)

Francúzsko

Universite de Picardie Jules Verne (F AMIENS01)

Universite D'Angers (F ANGERS01)

Université de Bretagne Occidentale (F BREST01) 

Université de Grenoble, Sciences po Grenoble (F GRENOBL23)

Université de Montpellier (F MONTPEL54)

Université de Lorraine (F NANCY43)

Université de Nantes (F NANTES01)

Université Paris Sorbonne (F PARIS004)

Université Paris 13 (F PARIS013)

Institut National des Langues et civilisations Orientales (INALCO) (F PARIS178)

University of Reims Champagne-Ardenne (F REIMS01)

Université Rennes 2 (F RENNES01)

Chorvátsko

University of Rijeka (HR RIJEKA01)

Litva

Siauliai University (LT SIAULIA01)

Lotyšsko

Liepaja Universtiy (LV LIEPAJA01)

Latvian Academy of Culture (LV RIGA08)

Baltic International Academy (LV RIGA28)

Ventspils University College (LV VENTSPI01)

Maďarsko

Malta

Nemecko

Poľsko

Rumunsko

Slovinsko

Španielsko

Taliansko

Turecko