Mobilitné možnosti / Štúdium v zahraničí

Stráviť celé štúdium v Banskej Bystrici? V žiadnom prípade! Katedra európskych kultúrnych štúdií nielen umožňuje, ale priamo nabáda a podporuje študentov, aby počas bakalárskeho či magisterského stupňa otestovali aj iné destinácie a zažili rozmanitosť európskych kultúr takpovediac na vlastnej koži. 

Možností, ako v rámci štúdia vycestovať a stráviť semester (prípadne aj dlhšiu dobu) mimo svojej alma mater je viacero. Najobvyklejšou voľbou študentov je mobilitný program Erasmus+, ktorý umožňuje absolvovať pobyt na niektorej z našich partnerských univerzít (viď zoznam nižšie). V prípade vášho záujmu vycestovať inam vám radi vyhovieme, pomôžeme s komunikáciou a s vypracovaním potrebných dokumentov (skontaktovanie so zahraničnou inštitúciou, vybavenie akceptačných listov, vystavenie odporúčacieho listu, a pod.). Absolvovať zahraničný pobyt, počas ktorého nielen študujete, ale navyše (rovnako ako v prípade Erasmu) poberáte i štipendium na pokrytie cestovných, ubytovacích a životných nákladov, ponúkajú hneď viaceré programy, ako napríklad stredoeurópsky program Ceepus, Národný štipendijný program Slovenskej republiky, Akcia Rakúsko - Slovensko, administrované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou, či ďalšie mobilitné programy vládnych i mimovládnych inštitúcií, o ktorých vám môžeme podať bližšie informácie. 

Poskytneme vám taktiež podporu pri žiadostiach o účasť na odborných stážach a letných jazykových školách v zahraničí. 

Pri všetkých programoch platí základné pravidlo - Nebáť sa a vyskúšať to! Zažiť štúdium a život v inej krajine je stokrát viac, než o nich len počuť. 

A. Naše partnerské univerzity v zahraničí - program Erasmus+

Bulharsko

New Bulgarian University (BG SOFIA02) - Department of Roman and German Studies

Sofia University St. Kliment Ohridski (BG SOFIA06)

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (BG VELIKO01)

Česká republika

Masaryk university (CZ BRNO05) - Department of Slavonic Studies

University of South Bohemia (CZ CESKE01) - Faculty of Education

University of Hradec Králové (CZ HRADEC01) - Faculty of Education

Technická univerzita v Liberci (CZ LIBEREC01)

Univerzita Palackého v Olomouci (CZ OLOMOUC01)

Silesian University in Opava (CZ OPAVA01) 

University of Ostrava (CZ OSTRAVA02) - Faculty of Arts

Univerzita Pardubice (CZ PARDUB01)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ USTINAD01) 

Tomas Bata University in Zlín (CZ ZLIN01)

Francúzsko

Universite de Picardie Jules Verne (F AMIENS01)

Universite D'Angers (F ANGERS01)

Université de Bretagne Occidentale (F BREST01) 

Université de Grenoble, Sciences po Grenoble (F GRENOBL23)

Université de Montpellier (F MONTPEL54)

Université de Lorraine (F NANCY43)

Université de Nantes (F NANTES01)

Université Paris Sorbonne (F PARIS004)

Université Paris 13 (F PARIS013)

Institut National des Langues et civilisations Orientales (INALCO) (F PARIS178)

University of Reims Champagne-Ardenne (F REIMS01)

Université Rennes 2 (F RENNES01)

Chorvátsko

University of Rijeka (HR RIJEKA01)

Litva

Siauliai University (LT SIAULIA01)

Lotyšsko

Liepaja Universtiy (LV LIEPAJA01)

Latvian Academy of Culture (LV RIGA08)

Baltic International Academy (LV RIGA28)

Ventspils University College (LV VENTSPI01)

Maďarsko

Széchenyi István University (HU GYOR01)

Miskolci Egyetem (HU MISKOLC01)

University of West Hungary (HU SOPRON01) 

Szegedi Tudományegyetem (HU SZEGED01)

Malta

University of Malta (MT MALTA01)

Nemecko

Otto-Friedrich-Universität Bamberg (D BAMBERG01)

Universität Erfurt (D ERFURT05)

Friedrich-Schiller-Universität Jena (D JENA01)

Ludwig-Maximilians-Universität Munchen (D MUNCHEN01)

Poľsko

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej (PL BIELSKO02)

Silesian University of Technology (PL GLIWICE01)

The Gliwice Academy of Enrepreneurship (PL GLIWICE02)

Uniwersytet Slaski v Katoviciach (PL KATOWIC01)

State University of Applied Sciences in Konin (PL KONIN02)

Jagiellonian University (PL KRAKOW01)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (PL LUBLIN02)

Opole University (PL OPOLE01)

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oswiecimiu (PL OSWIECIM01)

Mieszko I School of Education and Administration (PL POZNAN28)

Panstwowa Wyzsza Szkola Wschodntieuropejska (PL PRZEMYS02)

University of Rzeszow (PL RZESZOW02)

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (PL SIEDLCE01)

Pomerian University in Slupsk (PL SLUPSK01)

Nicolaus Copernicu University in Torun (PL TORUN01) 

Philological Schoold of Higher Education in Wroclaw (PL WROCLAW20) 

Rumunsko

University of Bucharest (RO BUCURES09)

Ovidius University of Constanta (RO CONSTAN02)

Dunarea de Jos Universtiy of Galati (RO GALATI01)

Universitatea Alexandru Ioan Cuza (RO IASI02)

Universitatea Stefan Cel Mare Suceava (RO SUCEAVA01)

Slovinsko

University of Ljubljana (SI LJUBLIA01) 

Španielsko

University of Extramadura (E BADAJOZ01)

Universidad de Castilla-La Mancha (E CIUDAR01)

University of Huelva (E HUELVA01)

Universidad Autónoma de Madrid (E MADRID04)

Universidad de Oviedo (E OVIEDO01)

Universitat Rovira i Virgili (E TARRAGO01)

University of Vic - Central university of Catalonia (E VIC01)

Universidade de Vigo (E VIGO 01)

Taliansko

Universita Degli studi di Cagliari (I CAGLIAR01)

University of Catania (I CATANIA01) - Ragusa Ibla

University of Catania (I CATANIA01) - Catania

Universita per Stranieri di Perugia (I PERUGIA06)

Universita degli Studi di Salerno (I SALERNO01)

University of Sassari (I SASSARI01)

Turecko

Gazi University (TR ANKARA02)

Istanbul Gelisim University (TR ISTANBUL32)

Namik Kemal University (TR TEKIRDA01)

University of Gaiosmanpasa (TR TOKAT01)

 

B. Naše partnerské univerzity v zahraničí - program CEEPUS - sieť Shared History of Central Europe

Na základe výberov komisií CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) bude Filozofická fakulta UMB v akademickom roku 2019/2020 hlavným koordinátorom medzinárodnej mobilitnej siete Shared History of Central Europe, zameranej na historické interakcie strednej Európy s krajinami Balkánu a interakcie v rámci krajín strednej Európy. 

Projekt siete, ktorého hlavným koordinátorom je doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. (KEKŠ FF UMB), umožní študentom a pedagógom zo zapojených univerzít vycestovať na partnerské pracoviská na študijný, resp. výskumný pobyt (1 - 3 mes.) alebo prednáškový pobyt (1 týždeň), tematicky súvisiaci s témou ich odbornej profilácie. Popri spolupráci s pracoviskami na Balkáne sieť CEEPUS podporí rozvoj medzinárodného magisterského študijného programu Stredoeurópske historické štúdiá formou zapojenia zahraničných vyučujúcich do vzdelávacieho procesu a finančnej podpory študentov programu počas štúdia v zahraničí. 

 V sieti okrem FF UMB participuje nasledovných 12 inštitúcií z 10 európskych štátov: 

 - Univerzita v Sarajeve (BH) / Inštitút histórie FF, koordinátor dr. Muhamed Nametak

- Univerzita Karlova, Praha (CZ) / Ústav českých dejín FF, koordinátor dr. Miroslav Michela 

- Ostravská univerzita v Ostrave (CZ) / Katedra histórie FF, koordinátorka doc. Andrea Pokludová 

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ) / Katedra histórie FF, koordinátor doc. Martin Veselý

- Univerzita v Zadare (HR) / Katedra histórie FF, koordinátor doc. Mateo Bratranić 

- Univerzita Károlya Esterházyho v Egeri (HU) / Inštitút histórie, koordinátor dr. Zoltán Borbély 

- Čiernohorská univerzita v Podgorici (ME) / Historický inštitút Čiernej Hory, koordinátor dr. Olga Pelcer-Vujačić 

- Sliezska univerzita v Katoviciach (PL) / Inštitút histórie Fakulty sociálnych vied, koordinátor dr. Mateusz Sokulski 

- Pontifikálna univerzita Jána Pavla II. v Krakove (PL) / Inštitút žurnalistiky a sociálnej komunikácie, koordinátor prof. Michal Drozdz 

- Univerzita Babes-Bolyai v Kluži (RO) / Fakulta histórie a filozofie, koordinátor dr Radu Marza 

- Univerzita v Novom Sade (RS) / Katedra histórie FF, koordinátor doc. Djura Hardi 

- Univerzita Primorska v Koperi (SI) / Katedra histórie Fakulty humanitných vied, koordinátor doc. Petra Kavrečič 

 

O možnostiach a podmienkach vycestovania do jednotlivých destinácií budeme informovať priebežne počas akademického roka 2019/2020.