Odborná prax

Študenti katedry absolvujú v bakalárskom i magisterskom stupni prax v inštitúcii podľa svojho výberu.

Od absolvovanej praxe sa očakáva praktické zužitkovanie znalostí a zručností nadobudnutých v priebehu teoretickej prípravy na univerzite. Všetky dokumenty a informácie súvisiace s praxou nájdete v nižšie priložených súboroch (formát zip). 

Prílohy ku stránke: