Tézy pre štátne skúšky

V akademickom roku 2017/18 budú štátne skúšky v bakalárskom i magisterskom stupni prebiehať už iba kolokviálnou formou, t. j. formou rozpravy k zvolenej téme záverečnej práce. 

Teoretickú ústnu skúšku musia absolvovať už len študenti, ktorí štátnu skúšku opakujú, pričom doterajšie štúdium v danom stupni realizovali podľa tzv. "starej" akreditácie. Pre týchto študentov v bakalárskom stupni platia nasledovné tézy: 

Anglické kultúrne štúdiá Bc. stupeň

Ruské kultúrne štúdiá Bc. stupeň

Nemecké kultúrne štúdiá Bc. stupeň

Francúzske kultúrne štúdiá Bc. stupeň