Projekty a granty

Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na regionálnej a európskej úrovni

Intercultural competences in cohesion policy at regional and European level

Číslo projektu:OPTP-PO1-SC1-2016-11Doba riešenia:2017 - 2018
Vedúci projektu:Mešková Ľudmila, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Migration flows from and within the V4 countries and their impact on current identity of the region

Číslo projektu:61500019Doba riešenia:16. feb. 2016 - 31. aug. 2018
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Hruboň Anton, PhDr., PhD.

In Between? Pátranie po lokálnych dejinách na pohraničiach Európy

In Between? Searching for local histories in European borderlands

Číslo projektu:564220Doba riešenia:2015 - 2016
Vedúci projektu:Pecníková Jana, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:European Network Remembrance and Solidarity

CHAIRE JEAN MONNET AD PERSONAM "IDENTITÉS ET CULTURES EN EUROPE"

Jean Monnet Chair: Identities and cultures in Europe

Číslo projektu:JEAN MONNET č. 2009-2838/154813Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:prof. Rouet Gilles, DrSc. (Katedra európskych kultúrnych štúdií FHV UMB)Koordinátor projektu:

Vytvorenie pedagogického a vedeckého rámca pre štúdium európskych kultúr a identít.

CHAIRE JEAN MONNET AD PERSONAM "IDENTITÉS ET CULTURES EN EUROPE"

Jean Monnet Chair: Identities and cultures in Europe

Číslo projektu:JEAN MONNET č. 2009 - 2838Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:prof. Rouet Gilles, DrSc. (Katedra európskych kultúrnych štúdií FHV UMB)Koordinátor projektu:

Vytvorenie pedagogického a vedeckého rámca pre štúdium európskych kultúr a identít.