Projekty a granty

Mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze po roku 1945 (zrod, vývojové tendencie a odrazy v politickej kultúre)

Myth and cult of the Slovak State in historical and social discourse after 1945 (birth, development trends and reflections in political culture)

Číslo projektu:1/0185/20Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Hruboň Anton, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Cieľom projektu je identifikovať anatómiu mýtického naratívu a kultu Slovenského štátu z rokov 1939 - 1945, ktoré dodnes podstatným spôsobom ovplyvňujú historické vedomie slovenskej spoločnosti. Ide vôbec o prvý pokus,...

Development of Urban Culture in V4 Countries

Číslo projektu:Doba riešenia:15. okt. 2019 - 14. júl. 2021
Vedúci projektu:Hohn Eva, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement (shareEU)

Číslo projektu:609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEMDoba riešenia:1. okt. 2019 - 31. mar. 2021
Vedúci projektu:Pecníková Jana, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

Cultural transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives (CULTUrE)

Číslo projektu:611357-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-MODULEDoba riešenia:1. sep. 2019 - 31. aug. 2022
Vedúci projektu:Hohn Eva, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Kultúrne kódy „Novej Európy“ na Slovensku v rokoch 1938 - 1945 v medzinárodnej komparatívnej perspektíve

Číslo projektu:002UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Hruboň Anton, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Shared history of Central Europe

Číslo projektu:CIII-SK-1315-00-1920Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:Hruboň Anton, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

The impact of Brexit on the immigration from the V4 countries: migrant strategies

Číslo projektu:21910049Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:Za FF UMB: Pecníková Jana, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students

Číslo projektu:Doba riešenia:1. sep. 2018 - 31. aug. 2021
Vedúci projektu:Za FF UMB: Pecníková Jana, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:UNIWERSYTET JAGIELLONSKI, Instytut Europeistyki UJ

Shared history of Central Europe (Umbrella)

Číslo projektu:CIII-SK-1315-01-1819Doba riešenia:2018 - 2019
Vedúci projektu:Hruboň Anton, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na regionálnej a európskej úrovni

Intercultural competences in cohesion policy at regional and European level

Číslo projektu:OPTP-PO1-SC1-2016-11Doba riešenia:2017 - 2018
Vedúci projektu:Mešková Ľudmila, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Migration flows from and within the V4 countries and their impact on current identity of the region

Číslo projektu:61500019Doba riešenia:16. feb. 2016 - 31. aug. 2018
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Hruboň Anton, PhDr., PhD.