CHAIRE JEAN MONNET AD PERSONAM "IDENTITÉS ET CULTURES EN EUROPE"

Informácie o projekte

Jean Monnet Chair: Identities and cultures in Europe

Vytvorenie pedagogického a vedeckého rámca pre štúdium európskych kultúr a identít.

Vyhlasovateľ:

EACEA

Číslo projektu:JEAN MONNET č. 2009-2838/154813
Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:prof. Rouet Gilles, DrSc. (Katedra európskych kultúrnych štúdií FHV UMB)
Zahraničný projekt:áno