Cultural transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives (CULTUrE)

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Erasmus + Jean Monnet Module

Číslo projektu:611357-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-MODULE
Doba riešenia:1. sep. 2019 - 31. aug. 2022
Vedúci projektu:Hohn Eva, PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:Mešková, Pecníková, Javorčíková, Bohušová, Huťková, Šuša, Vaňová (EF)
Zahraničný projekt:áno