Development of Urban Culture in V4 Countries

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Medzinárodný vyšehradský fond

Doba riešenia:15. okt. 2019 - 14. júl. 2021
Vedúci projektu:Hohn Eva, PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.; PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.; Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.
Zahraničný projekt:áno