Europe for Citizens / Share EU - Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies: Reflections after 15 years of EU enlargement

Informácie o projekte

Projekt ShareEU sa venuje prepojeniu vzdelávacieho procesu, historickej pamäte a spoločenských zmien 15 rokov po rozšírení EÚ. Cieľom projektu je zistiť, ktoré prvky historickej pamäte sú v centre pozornosti spoločnosti a ktoré absentujú; aké hodnoty sa propagujú a či pomáhajú budovať spoločnú zodpovednosť za budúcnosť Európy. Integrované vzdelávacie aktivity a občianske vzdelávanie sú v projekte vnímané ako nevyhnutné predpoklady rozvoja európskej spoločnosti. Zahraniční partneri: Universytet Jagielloński Kraków (PL), Universitá degli studi dell´Aquila (IT), Świetokrzyskie centrum doskonalenia nauczycieli Kielce (PL), Powiat Kielecki (PL)

Vyhlasovateľ:

Europe for Citizens

Číslo projektu:609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM
Doba riešenia:2019 - 2021
Koordinátor projektu:PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Ivana Pondelíková (Styková), PhD. (KEKŠ), Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. (KRO), Mgr. Matej Laš, PhD., Mgr. Barbora Vinczeová, PhD. (KAA), Mgr. Petra Strnádová, PhD., Ing. Daniela Mališová (EF UMB)
Zahraničný projekt:áno