Informácie o projekte

In Between? Searching for local histories in European borderlands

Vyhlasovateľ:

Europe for Citizens, EC

Zadanie projektu:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu „Európa pre obyvateľov“. http://www.enrs.eu/en/articles/168-europska-siet-pamaet-a-solidarita

Číslo projektu:564220
Doba riešenia:2015 - 2016
Vedúci projektu:Pecníková Jana, PhDr., PhD.
Koordinátor projektu:European Network Remembrance and Solidarity
Spoluriešitelia:Univerzita Babes Bolyai, Černivecká národní univerzita, Univerzita v Zelené Hoře
Zahraničný projekt:áno