Informácie o projekte

Projekt zameraný na mladú generáciu výskumných pracovníkov a umelcov poskytuje príležitosť na efektívnu výučbu histórie prostredníctvom skúmania ústnej histórie a získavania a rozvoja dokumentárnych a archivačných zručností a výmeny osvedčených postupov v oblasti historického výskumu. Filozofická fakulta UMB sa na riešení projektu podieľa týmito aktivitami: - podpora procesu náboru (zdieľanie správ so študentmi a širokým publikom, zverejňovanie informácií o projekte na webových stránkach a sociálnych médiách) - podpora organizovania seminárov (zdieľanie metodických materiálov, eseje o súvisiacich témach) - zhodnotenie projektu a účasť na záverečnej konferencii. Webstránka projektu: http://www.enrs.eu/sk/inbetween/1776-save-the-date-the-in-between-2017-seminar-is-coming

Vyhlasovateľ:

International Visegrad Fund

Číslo projektu:21640033
Doba riešenia:2017 - 2018
Zahraničný projekt:nie