Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Medzinárodný vyšehradský fond, Visegrad University Studies Grant

Číslo projektu:61500019
Doba riešenia:16. feb. 2016 - 31. aug. 2018
Koordinátor projektu:Hruboň Anton, PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:áno