Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka ECTS/AIS, rozvrhárka katedry, študijná poradkyňa

Telefónne číslo:
048 446 5314
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J016

Odborní asistenti

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ERASMUS a zahr. mobilít

Telefónne číslo:
048 446 5123
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J015
doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Zástupca vedúcej katedry, katedrový koordinátor pre vedu a výskum, ŠVA, sieťové mobility CEEPUS, webstránku a PR

Telefónne číslo:
048 446 5121
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
J007
PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka ECTS/AIS, rozvrhárka katedry, študijná poradkyňa

Telefónne číslo:
048 446 5314
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J016
Mgr. Ivana Pondelíková (Styková), PhD.

Mgr. Ivana Pondelíková (Styková), PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka praxe

Telefónne číslo:
048 446 5122
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J008

Zahraniční lektori

Ozer Suat

Ozer Suat

lektor tureckého jazyka

Telefónne číslo:
+421 48 446 5313
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
J005

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Tatiana Murínová

Bc. Tatiana Murínová

Sekretárka, pre dve pracoviská súčasne: Katedra sociálnych štúdií a etnológie a Katedra európskych kultúrnych štúdií

Telefónne číslo:
048 446 5313
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
J016

Spolupracovníci katedry z iných pracovísk v akademickom roku 2019/20

Mgr. Viera Krešáková, PhD. (KOJK EF UMB) - výučba ruských kultúrnych štúdií