Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048 446 5314
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
J017

Profesori

prof. Genovaité Kačiuškiené, CSc.

prof. Genovaité Kačiuškiené, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5123
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
J015

Docenti

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048 446 5314
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
J017

Odborní asistenti

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ERASMUS a zahr. mobilít

Telefónne číslo:
048 446 5123
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J015
PhDr. Anton Hruboň, PhD.

PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor pre vedu a výskum, ŠVA a webstránku

Telefónne číslo:
048 446 5121
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
J007
PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry; koordinátorka ECTS/AIS a doktorandského štúdia, rozvrhárka katedry

Telefónne číslo:
048 446 5122
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J008
Mgr. Peter Poliak, PhD.

Mgr. Peter Poliak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborná prax študentov

Telefónne číslo:
048 446 5122
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
J008

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Tatiana Murínová

Bc. Tatiana Murínová

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5313
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
J016