Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048 446 5314
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
J017

Docenti

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048 446 5314
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
J017

Odborní asistenti

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ERASMUS a zahr. mobilít

Telefónne číslo:
048 446 5123
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J015
doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor pre vedu a výskum, ŠVA a webstránku

Telefónne číslo:
048 446 5121
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
J007
PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry; koordinátorka ECTS/AIS a doktorandského štúdia, rozvrhárka katedry

Telefónne číslo:
048 446 5122
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J008

Zahraniční lektori

Unal Ayse

Unal Ayse

lektorka

Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
J005

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Tatiana Murínová

Bc. Tatiana Murínová

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5313
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
J016

Spolupracovníci katedry z iných pracovísk

Mgr. Viera Krešáková, PhD. (KOJK EF UMB) - výučba ruských kultúrnych štúdií

Mgr. Veronika Uhríková (Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici) - výučba ruských kultúrnych štúdií 

Mgr. Christophe Laurent (KRO FF UMB) - výučba francúzskych kultúrnych štúdií 

Mgr. François Schmitt, PhD. (KRO FF UMB) - výučba francúzskych kultúrnych štúdií

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. (KGE FF UMB) - výučba nemeckých kultúrnych štúdií