Filozofia edukácie

KFI –F/1d- fil-015/15, zimný semester, bakalársky stupeň štúdia

Prečo si tento predmet vybrať?

Možnosť zoznámenia sa s rôznymi náhľadmi na výchovu a vzdelávanie z pohľadu najznámejších mysliteľov. Kritické diskusie pri konfrontácií viacerých edukačných koncepcií a pohľadov umožní hlbšie porozumenie aspektom a riešeniam aktuálnych problémov spojených s edukáciou.

Čo sa naučím?

Na základe získaného poznania a porozumenia rôznych edukačných teórií erudované zdôvodnenie vlastného pohľadu na objavujúce sa riešenia aktuálnych edukačných problémov.   

Aké úlohy budem musieť splniť?

Krátke predstavenie vybraného problému spojeného s edukáciou (na základe poskytnutého textu alebo videoprezentácie) a písomné vyjadrenie sa k nemu. V závere kurzu študent absolvuje krátky test.  

Viac informácií