Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

9. kolokvium projektu: "Reflexia Homéra v antickej filozofii" (28. 10. 2014)

Mgr. Sylva FISCHEROVÁ, Ph.D.: Homérské přirovnání jako literární figura a jako cesta k definici

Mgr. Igor DERAJ: Emancipácia "racionálneho" jazyka antickej prózy na podklade kritiky homérskych mýtov

 Mgr. Bc. Peter FRAŇO, PhD.: Ciceronova interpretácia homérskej tematiky: Príbeh o Filoktétovi