Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kolokvium k projektu: "PINOME" (6. 4. 2016)

Prof. PhDr. Dušan ŠKVARNA, CSc.: Niekoľko poznámok o poznávaní 19. storočia

Prof. PhDr. Tibor PICHLER, CSc.: Problémy interpretácie Štúrovho myšlienkového dedičstva