Kolokvium venované knihe doktora Eugena Zeleňáka: "Konštruktivizmus a pluralita v histórii." (1. 6. 2012)