Prednáška docenta Františka Gahéra: "Princípy logickej sémantiky." (12. 6. 2014)