Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáška docenta Michala Chabadu: "Problém voluntarizmu Dunsa Scota." (10. 4. 2014)