Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáška doktora Lukáša Bielika: "Pojmy interpretácie a objektivita." (22. 5. 2014)